لطفا صبر کنید

همه سفارش ها

ردیف شماره سفارش تاریخ ثبت سفارش زمان تحویل مبلغ کل (تومان) وضعیت ارسال ثبت نظر فاکتور
1 TKI-425462348 98/08/25 10 تا 14 2,458,000 در انتظار ارسال
1 TKI-425462348 98/08/25 10 تا 14 2,458,000 تحویل شده
1 TKI-425462348 98/08/25 10 تا 14 2,458,000 در انتظار ارسال